Sídlo spoločnosti:
HANDYMAN s.r.o.
Obchodná 30
811 06 Bratislava
Poštová adresa spoločnosti:
HANDYMAN s.r.o.
Líščie údolie 170
841 04 Bratislava
IČO:35 833 629
DIČ:2020286686
IčDPH:SK2020286686

Obchodný register BRATISLAVA I, Oddiel: Sro, Vložka:26275/B
Bankové spojenie: TATRABANKA BRATISLAVA 2624820022/1100


Tel: +421 (0) 2 645 345 11
Fax: +421 (0) 2 645 345 12
Zakaznicka linka: +421 (0) 904 400 030


www.handyman.sk
handyman@handyman.sk

www.presspoint.sk
info@presspoint.sk